Thiết kế & Lập trình Website

"

CleverSoft luôn mang đến cho khách hàng những thiết kế Website dẫn đầu xu hướng.

Website là điểm giao thoa nhu cầu giữa Khách hàng, Doanh nghiệp. Với tư duy thiết kế chúng tôi mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thân thiện nhằm gia tăng tính hiệu quả của sản phẩm số.

Chúng tôi mang đến những trải nghiệm tốt nhất về:

Quy trình thiết kế website

Khám phá phạm vi dự án

Phân tích yêu cầu kỳ vọng. Khảo sát hiện trạng & nghiên cứu mô hình số của doanh nghiệp, thị trường song song với việc tìm hiểu người dùng.

Phân tích và lên chiến lược

Dựa vào các số liệu theo dõi của hệ thống có được, chúng tôi đứng vào vai trò của khách hàng để xác định tính khả dụng, dễ hiểu nhằm mục tiêu gia tăng khu vực thoả mãn của doanh nghiệp và khách hàng. Đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp.

Tái cấu trúc

Tối ưu hoá thông tin và chức năng của hệ thống. Xây dựng cấu trúc sitemaps, điều hướng. nhằm mục đích dẫn dắt khách hàng có trải nghiệm xuyên xuốt.

Thiết kế & Lập trình

Dựa vào nhận diện thương hiệu, đội thiết kế sẽ xây dựng nên concept bằng wireframe và lên style. Đồng bộ hệ thống thiết kế với đội lập trình. Phát triển các nhóm chức năng quản lý và đặc thù.

Triển khai & Hỗ trợ

Chuyển giao và hướng dẫn sử dụng hệ thống trên môi trường thử nghiệm và môi trường online.

Kiểm tra và đánh giá sản phẩm

Dựa vào các công cụ thống kê cũng như khảo sát người dùng chúng ta có thể đánh giá được tính khả dụng cũng như hiệu quả của sản phẩm.

Cùng chúng tôi tạo nên những điều kỳ diệu