Giới thiệu

CleverSoft - đối tác sáng tạo và công nghệ của các doanh nghiệp dẫn đầu xu hướng.

Tư duy
thiết kế

Chúng tôi tin vào sức mạnh phi thường của thiết kế. Khái niệm “thiết kế” đối với chúng tôi lớn hơn mọi ý niệm truyền thống về nó, vượt lên trên những thứ sản phẩm hữu hình. Thiết kế và sáng tạo vốn khởi nguồn từ sự kiến tạo nên những hệ tư duy, quy trình và trải nghiệm mới. Tận dụng tiềm năng của công nghệ, CleverSoft tạo ra những cách nghĩ, cách nhìn và cách làm vượt ra khỏi lối mòn và khuôn khổ của những điều thường thấy.

Triết lý
sáng tạo

Chúng tôi hiểu thấu sự song hành giữa cảm hứng và tư duy trong sáng tạo. Sáng tạo, với chúng tôi, không phải và không nên chỉ là một quá trình mông lung, cảm tính. Sáng tạo đồng thời cũng là tư duy có hướng – có khởi nguồn và đích đến, là cả một quá trình xây dựng và phát triển qua nhiều giai đoạn. Sự thấu hiểu ấy cùng với kinh nghiệm làm việc là chìa khóa giúp CleverSoft tạo nên quy trình làm việc khoa học, quy củ và rõ ràng.

Mục tiêu
giá trị

Chúng tôi gửi gắm ý nghĩa và hướng tới giá trị trong từng dự án. Chất liệu đầu vào cho mỗi dự án của CleverSoft nằm trong sự cộng hưởng giữa hai góc nhìn tương hỗ về chiến lược kinh doanh và tư duy sáng tạo lấy khách hàng làm trọng tâm. Với nền tảng ấy, CleverSoft kỳ vọng thành quả đầu ra sẽ không dừng lại ở sản phẩm, mà còn là giá trị bền vững cho khách hàng, cho chính CleverSoft và cho cả cộng đồng.